Dekorativa Golv

Slipmaskiner, polermaskiner, blästrar och diamantverktyg för dekorativa (kommersiella) golv

 

I nära samarbete med golvleverantörer har Blastrac utvecklat ett komplett sortiment av maskiner och diamantverktyg för golvslipning, golvpolering och exponering av ballasten i golv och på vägar. När vi pratar om ytpreparering av dekorativa golv skiljer vi mellan tre huvudsakliga användningsområden; betong, asfalt och natursten. Diamantverktygen från Diamag kan användas för alla dessa och är lämpliga för alla våra golvslipmaskiner och golvpolermaskiner.

 

  → Gå till Diamag diamantverktyg

  → Läs mer om våra trippel disc golvslipmaskiner

  → Läs mer om våra kulblästrar

 

Diamag Verktyg för Slipning & Polering

Blastrac är en av Diamags huvuddistributörer av diamantverktyg. Deras högkvalitativa diamantprodukter tillverkas med 100% syntetiska diamantpartiklar. Dessa diamanter har en hög slipkapacitet och lång livslängd tack vare den konsekventa storleken och kristallformen.

 

  → Läs mer om slipning och polering med diamantverktyg

 

Image of the Diamag grinding tool adapter plate system

 

Preparering av Asfalt

Användningen av färgade ytor är ett viktigt inslag i modern vägbyggnad. Ofta hälls harts, blandat med ballastpartiklar, på asfalten för att få önskat resultat. Dessa toppskikt bleknar och spricker ofta, ibland bara efter några månader. Därför är borttagning av beläggningar, för att bevara de färgade ballastpartiklarnas naturliga skönhet, den bästa lösningen för att spara på underhållskostnaderna. Asfalt kan också poleras för en jämn yta med exponerad ballast.

 

  → Läs mer om exponering av naturlig ballast på asfalt

  → Learn more about polishing asphalt

 

Preparering av Betong

Dekorativa golv är en ny marknad under snabb utveckling. Betonggolv anses inte längre bara vara en del av konstruktionen, de har också blivit en del av själva dekorationen. Betong kan slipas, poleras, bush hamras eller blästras beroende på önskad finish. De kan också förberedas för applicering av ny beläggning.

 

  → Läs mer om att preparera betong

 

Image of polished concrete with Blastrac floor polisher

  

Preparering av Natursten

Polerad natursten används ofta som kommersiella golv i byggnader som köpcentra, stora kontorsbyggnader, tågstationer och andra allmänna utrymmen. Dessa ytor är mycket utsatta. Bra ytbehandling och regelbundet underhåll av kommersiella golv ser till att de håller sin skönhet i många år framöver.

 

  → Läs mer om preparering av natursten