Flygplatser & Landningsbanor

Utrustning för att förbereda och underhålla ytor på flygplatser och landningsbanor

Blastracs ytbehandlingsutrustning används för att avlägsna gummimärken, förbättra väggreppet, ta bort linjer, förbättra ljusreflektionen och minska bullernivåerna på flygplatser och landningsbanor.

 

  → Läs mer om våra kulblästrar

  → Läs mer om våra fräsar

 

Öka Flygplatssäkerheten | Gummiborttagning & Ytstrukturering av Landningsbanor

 

Moderna landningsbanor måste kunna säkert landa tunga jetflygplan i höga landningshastigheter. Under vissa förhållanden kan vattenplaning eller förlust av väggrepp uppstå. Detta resulterar i längre bromssträcka och eventuell förlust av styrning. Blastracs blästrar kan användas för att rengöra och återställa banan för att återställa väggreppet.

 

  → Läs mer om att undvika vattenplaning och minska bromssträckan på landningsbanor

 

Cleaning airfield runway with Blastrac shot blaster

 

Underhåll av Flygplatser & Landningsbanor

Flygplatser, landningsbanor och taxibanor utsätts kontinuerligt för mycket tung trafik. Undvik investeringen av att lägga ny asfalt genom att avlägsna gummi- och linjemärken regelbundet samt ge ytan ny struktur.

 

  → Läs mer om underhåll på flygplatser, landnings- och taxibanor

 

Blastrac shot blaster rubber removal on runway