Kulbläster

Att rengöra och återställa betong eller asfalt

Blastrac har ett stort sortiment kulblästrar, allt från handhållna 1-5HH till den stora 2-48DS. Alla Blastrac-kulblästrar kännetecknas av deras manöverbarhet, precision och mångsidighet. Med alla Blastrac-kulblästrar kan du arbeta i en dammfri miljö när de är anslutna till en lämplig industriell stoftavskiljare från Blastrac.

 

Vad är kulblästring?  

 

Blastrac blästermaskiner med sluten krets slungar en stor mängd stålkulor med centrifugalkraft mot ytan. Efter att stålkulorna träffat ytan, återanvänds de av maskinen. Damm och föroreningar avlägsnas genom ett luftseparatorsystem och förs vidare till en Blastrac-stoftavskiljare. Detta gör processen nästan helt dammfri i drift.

 

Blästring med stålkulor är den miljövänligaste slipmetoden som finns, eftersom inga kemiska produkter används, ej heller slösas det på värdefullt dricksvatten. Videon nedan visar perfekt kulblästringsprocessen.

 

Var är kulblästring användbar? 

Att rengöra och förbereda ytor | såsom stål, betong och asfalt.

Att ta bort översta lagret | som färg och epoxi.

Att ta bort markeringar och gummi |från vägar, landningsbanor, industrigolv med mera.

För att förbättra väggreppet | på ytor som trottoarer, cykelvägar, vägar och landningsbanor.

För att generera optiska och estetiska effekter | på ytor som vägar, motorvägar och landningsbanor.

 

För mer information om denna teknik, ytbehandling i allmänhet eller för att få en offert på en kulblästringsmaskin, kontakta ditt lokala Blastrac sälj & servicecenter.