Multi-task Fordon

För blästring, slipning eller fräsning av stora ytor

Blastrac tar mångsidigheten till en ny nivå med våra multi-task fordon. Du kan hantera många olika arbetssteg beroende på vilket huvud som monterats, till exempel ytbearbetning före beläggning, borttagning av gamla beläggningar, nivellering, slipning, rengöring, utjämning, fräsning på antingen betong eller asfalt med mera. Dessa multi-task fordon utrustas med bläster eller fräsmaskin. Hantera alla dina stora ytor med bara en maskin! Perfekt för:

 

  • Vägar
  • Motorvägar
  • Motortrafikleder
  • Broar
  • Cykelbanor 
  • Ramper 
 

 

Blastracs 2-45DTM lastbilmonterade kulbläster är blästringssortimentets arbetshäst. 2-45DTM är speciellt designad för att kunna blästra stora ytor snabbt, såsom motorvägar, motortrafikleder och lokala vägar.