Sanering

Maskiner för ytbearbetning och stoftavskiljare för säker golvpreparering och asbestsanering

Våra maskiner kan också användas för mycket krävande arbeten som golvsanering, dekontaminering och borttagning av bly och asbest, enligt normer och regler föreskrivna av lokala hälso- och säkerhetsmyndigheter.

 

  • Ta bort neopren- och bitumenbaserat lim
  • Ta bort limmade golvmaterial
  • Slipa eller fräsa förorenade ytor
  • Ta bort tjocka lager bruk
  • Ta bort gamla färger och blyfärger
  • Ta bort asbest i golv

 

 

 

Asbestsanering i Golv

Bästa sättet att ta bort asbest är att använda metoder för mekaniskt avlägsnande. Alla asbestkällor elimineras och behöver därför ingen ytterligare uppföljning.

 

  → Läs mer om asbestsanering i golv

 

Grinding asbestos floor dust free and safe

 

Avlägsnande av Blyfärg i Golv

Blyfärg är numera förbjuden i många industriländer. Blyfärg finns dock fortfarande i många gamla hus och byggnader.

 

  → Läs mer om avlägsnande av blyfärg

 

Blastrac shot blaster removing coating

 

Kärnkraftsavveckling

Kärnkraftsavveckling är nedläggning och dekontaminering av en gammal nukleär verksamhet: kärnkraftverk, laboratorium eller annan industriell anläggning som inte längre kräver åtgärder för strålskydd.

Som ett minimikrav ska golv, väggar och yttre konstruktionsytor inom arbetsområdena rengöras från lös förorening.

 

  → Läs mer om användningen av vår utrustning vid kärnkraftsavveckling

 

Blastrac shot blaster used for nuclear decommissioning