Stålbläster

Att ta bort beläggningar och färg från stålytor

Blastrac är den mest erfarna tillverkaren av stålblästrar i världen. Alla maskiner är konstruerade för att hålla en hög kvalitet och effektivitet samt hållbarhet.

 

Blastracs stålblästrar är även konstruerade för att uppfylla stränga industristandarder för miljövänlighet och säkerhet. Varje enhet har ett integrerat system för stoftavskiljning, för arbetsplatsens renhet och säkerhet. Ideala användningsområden:

 

  • Oljecisterner & pipelines
  • Fartygsdäck, skrov och andra stålytor
  • Off shore plattformar, inklusive helikopterlandningsplatser
  • Specialiserade verktyg för specifika arbeten, som t.ex. skrovrengöring
  • Ett brett urval av vertikala och horisontella stålytor.

 

För en fullständig översikt över stålblästringstillbehör, till exempel förbrukningsmaterial, stålkulor eller grus och vertikala riggsystem, vänligen se sidan för stålblästringstillbehör eller kontakta ditt lokala Blastrac-kontor.