Stålrengöring

Rengöring av stålgolv och väggar på fartyg, offshore-plattformar och oljecisterner

Blastracs stålblästringssystem är de mest effektiva och miljövänliga metoderna för att avlägsna färg, beläggningar, halkskydd och föroreningar från stålytor. Våra stålblästrar använder stålkulor och kantiga stålkorn, eller en blandning av de två, i olika storlekar så att operatören kan få fram exakt rätt ytprofil för den valda beläggningen.


Rengöring av Horisontella Stålytor

Horisontella stålblästringssystem kan användas för att rengöra stålytor som:

 

  • Tankbottnar
  • Fartygsdäck
  • Lastrumsluckor 
  • Tanktak
  • Pråmar och andra marina fartyg
  • Broar
  • Helikoterplattformar
  • Oljeplattformar

 

 

Horizontal steel cleaning machines on offshore platform

 

Rengöring av Vertikala Stålytor

Våra vertikala stålblästrar används ihop med specialutvecklade takriggsystem som passar både platta som kupade tak samt gångbroar. Dessa system fjärrstyrs av operatören på marken.

 

Dessa stålblästrar kan rengöra sidorna på oljecisterner (inre och yttre) och kan användas för blästring av fartygsskrov och andra vertikala stålytor.

 

Steel oil storage tank surface cleaning

 

Rengöring av Stål på Fartyg och Offshore-Plattformar

Horisontella stålblästrar används för att rengöra horisontella fartygsdäck, landningsdäck på hangarfartyg, lastrumsluckor och liknande horisontella ytor. Vertikala maskiner är upphängda från antingen en kran eller ett riggsystem och arbetar i en upp- eller nerriktning för att rengöra och profilera fartygsskrov, fjärrstyrda från en mobil arbetsstation. 

 

Rengöring av Oljecisterner av Stål

Inom den petrokemiska industrin används Blastracs stålblästringsmaskiner som en snabb och effektiv ytbearbetningsmetod innan man målar små eller stora ytor av en oljecistern, till exempel botten eller yttre taket.

 

Removed paint from steel with Blastrac steel blaster