Tillbehör till Stoftavskiljare

Blastracs stoftavskiljare används för att arbeta i en säker och dammfri miljö

Blastracs utrustning för ytbearbetning erbjuder fördelen att arbeta dammfritt när du är ansluten till en av Blastracs stoftavskiljare. Denna faktor är mycket viktig och expanderar möjligheterna och användningsområdena där Blastracs utrustning kan användas, särskilt i områden där damm inte accepteras eller där dammet kan få farliga konsekvenser.

 

Blastrac har utvecklat en rad verktyg, reservdelar och förbrukningsmaterial med specifika egenskaper för att fungera optimalt och använder HEPA-filter för total säkerhet vid användning på farliga material.

 

För de flesta stoftavskiljarmodellerna har Blastrac också ett Longopac-system tillgängligt, detta system kastar alla dammpartiklar rakt ner i en påse i ett smart påfyllningssystem. Till de större stoftavskiljarmodellerna finns speciella tillbehör som gör det möjligt att lägga till ett påfyllningssystem för dammbehållare.