Vägar & Motorvägar

Utrustning för att förbereda och underhålla ytor på vägar och motorvägar

 

Blastracs ytbehandlingsutrustning används för underhåll, estetikförbättring och ökad säkerhet på våra vägar. Våra blästrar, fräsar och slipmaskiner kan användas för att förbättra väggreppet och för att avlägsna gummi och vägmarkeringar.

 

  → Läs mer om våra kulblästrar

  → Läs mer om våra fräsar

 

Vägestetik

 

Användningen av färger och naturliga ytor har på senare tid blivit ett extremt viktigt inslag i modern konstruktion av våra gator, vägar och motorvägar. Blastracs kulblästrar kan användas på både betong- och asfaltvägar för att avlägsna ytbeläggningar så att materialets naturliga egenskaper och färger kommer fram.

 

  → Läs mer om att förbereda ytor för västestetik

 

exposed-asphalt-after-shotblasting-with-blastrac

 

Vägunderhåll

Vägar, motorvägar, broar, parkeringsgarage, gator, cykelvägar och andra allmänna utrymmen utsätts för trafik hela dagen. För att säkerställa lång livslängd på dessa ytor är det viktigt med regelbundet underhåll. Blastracs tekniker är kostnadseffektiva och miljövänliga sätt att ta bort trottoarmarkeringar, gummimärken och andra föroreningar utan att skada vägens struktur. De kan också användas för att skapa ny yta för att förbättra väggreppet eller för fräsning av trottoarer.

 

  → Läs mer om borttagning av gummi och vägmarkeringar samt skapande av ny ytstruktur

 

Image of scarifier removing line markings on road